فرش دستباف همدان در یک قدمی خوشه شدن

فرش دستباف همدان در یک قدمی خوشه شدن

آخرین ویرایش : شنبه 10، خرداد 1399

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی همدان از راه‌اندازی خوشه‌ ی فرش دستباف خبر داد و گفت: این محصول اصیل همدان قابلیت توسعه و ساماندهی دارد و در اولویت برنامه‌های جهش تولید در استان قرار گرفته ‌است.

وی اظهار داشت: مطالعات خوشه صنعتی فرش به پایان رسیده و تا یک ماه دیگر وارد مراحل مناقصه و انتخاب مجری طرح می شود.

وی اضافه کرد: همدان دارای پتانسیل های غنی در زمینه فرش دستباف و تولید و فرآوری چرم طبیعی است و تبدیل این محصولات به خوشه صنعتی بی تردید موجب رشد و رونق این صنایع می شود.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی همدان گفت: در سال جاری راه اندازی این ۲ خوشه در اولویت برنامه های جهش تولید قرار گرفته و برای به ثمر نشاندن آنها تلاش می کنیم.

وی تمرکز جغرافیایی، همکاری در تکمیل فعالیت‌های یکدیگر و تولیدات و خدمات مشترک را از مشخصه های خوشه صنعتی ذکر کرد و گفت: تجربه ثابت کرده خوشه های صنعتی با تکمیل زنجیرهای تولید و ارتقاع کیفیت محصولات با موجب کارآفرینی، ارزش افزوده و بهبود اوضاع اقتصادی می شود.

منبع: مرکز ملی فرش ایران