گسترش همکاری‌های مرکز ملی فرش ایران و مرکز مالکیت معنوی قوه قضائیه

گسترش همکاری‌های مرکز ملی فرش ایران و مرکز مالکیت معنوی قوه قضائیه

آخرین ویرایش : سه شنبه 17، دی 1398

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران، در این جلسه که با حضور رئیس مرکز ملی فرش ایران و مدیر مالکیت معنوی قوه قضاییه در مرکز ملی فرش ایران، تشکیل شد، تبادل نظر در خصوص برگزاری سمینار و نشست های تخصصی به منظور حفظ حقوق مالکیت معنوی، با حضور کارشناسان سازمان جهانی مالکیت معنوی(WIPO) و همکاری مرکز مالکیت معنوی و مرکز ملی فرش ایران در طول ایام برگزاری نماشگاه فرش دستباف تهران مورد بحث و گفت و گو قرار گرفت.

در پایان مقرر شد کارگاه‌های آموزشی ویژه دست اندرکاران فرش دستباف در خصوص برند سازی و کنفرانس های عمومی در همین خصوص برگزار شود.

منبع: مرکز ملی فرش ایران