رئیس مرکز ملی فرش در دیدار با مبدع ساز فرش

رئیس مرکز ملی فرش در دیدار با مبدع ساز فرش

آخرین ویرایش : پنجشنبه 12، تیر 1399

فرح ناز رافع در دیدار با استاد سیف اله شکری از  خلاقیت ایشان در معرفی هنر_صنعت فرش دستباف ایران تقدیر و تشکر کرد. 

گفتنی ست «سازِ فرش » الهام‌گرفته از دار قالی ایرانی است و سعی دارد صدای فرش و فرش بافی را به گوش مردم جهان برساند. «سیف‌الله شکری» پژوهشگر موسیقی، سازنده ساز و احیاکننده سازهای سنتی و ایرانی، این ساز را ابداع کرده و می‌گوید خودِ ساز و صدای آن تا سازمان ملل متحد هم رفته است.

منبع: مرکز ملی فرش ایران