ایجاد و تکمیل زنجیره تولید برای رونق فعالیت در حوزه تامین پشم و مواد اولیه باتوجه به پتانسیل دام استان ضروری است.

ایجاد و تکمیل زنجیره تولید برای رونق فعالیت در حوزه تامین پشم و مواد اولیه باتوجه به پتانسیل دام استان ضروری است.

آخرین ویرایش : دوشنبه 12، خرداد 1399

فتح الله حقیقی در نشست کارگروه شورای فرش استان که با حضور رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان زنجان، رئیس مرکز ملی فرش ایران، و جمعی از فعالان این حوزه برگزار شد تسهیل در تشریفات گمرکی در صاردات فرش را حائز اهمیت دانست و گفت: موضوع فرش در استانداری به جدیت دنبال می شود. حقیقی به ضرورت حرکت جدی برای توسعه فرش دستباف، گردشگری و رونق بازار تاکید کرد و گفت: به استفاده از ظرفیت جوانان اعتقاد قلبی دارم و با برنامه ریزی سعی خواهم کرد که از تمام این ظرفیت ها در حوزه ی فرش استان استفاده کنم.

 وی خاطرنشان کرد: در جلسه آتی بانک ها در استان، مقوله فرش در دستور کار قرار خواهد گرفت.

 رئیس مرکز ملی فرش ایران لحاظ کردن فرش دستباف در بودجه های استانی، فنی و اعتباری را امری مهم دانست و خواستار کارگروه فرش استان به ریاست استاندار و تشکیل کارگروه های متمرکز قالی بافی در استان گردید.

 وی افزود: با توجه به مشکل کمبود و افزایش قیمت مواد اولیه ( به خصوص ابریشم)، ایجاد و تکمیل زنجیره تولید برای رونق فعالیت در حوزه تامین پشم و مواد اولیه با توجه به پتانسیل دام استان ضروری است. رافع گفت: فرش زنجان قابلیت اتصال به خانه فرش روسیه را دارد و قالی شویی تخصصی در استان باید ایجاد شود.

منبع: مرکز ملی فرش ایران