چگونه از پرز سجاده فرش رهایی یابیم؟

شاید برای اکثر ما اتفاق افتاده باشد هنگامی که به مسجدی می رویم و برای آن مسجد سجاده فرش نو خریداری کرده باشند بعد از استفاده از سجاده فرش و پا خوردن آن تا دو هفته الی یک ماه با مشکل پرزدهی سجاده فرش روبرو هستیم. برای حل این مشکل هیچ راه حل سریعی وجود ندارد و باید کم کم و با روش هایی که در ادامه مقاله توضیح داده خواهد شد این مشکل را رفع کنیم. در ابتدا لازم است علت پرزدهی سجاده فرش بیان شود که اصلا این پرزها چگونه از سجاده فرش جدا می شوند؟

علت پرزدهی سجاده فرش چیست؟

علت و منشا وجود پرز در سجاده فرش های نو، از خط تولید سجاده فرش ها در کارخانه است. الیافی که بیشتر برای بافت سجاده فرش استفاده می شود الیاف اکریلیک است که با وجود تمام مزایایی که دارد و در مقاله انواع الیاف استفاده شده در سجاده فرش بیان شده است پرزدهی زیادی دارد. برای رفع این مشکل و بهبود کیفیت الیاف، این الیاف هیت ست می شوند. هیت ست شدن به اینصورت است که الیاف در طی یک سری مراحل  با دستگاه های بخار و گرما تثبیت می شوند. و همچنین با آهارزنی مناسب این الیاف پرزدهی کاهش می یابد. حال اگر در زمان تولید سجاده فرش از آب و روغن به اندازه کافی استفاده نشود و دستگاه تنظیم حرارت به خوبی تنظیم نشود سجاده فرش دچار پرزدهی می شود. آهار بیشترین تاثیر را در پرزدهی سجاده فرش دارد. چرا که در سجاده فرش های ماشینی، آهاری که در هنگام ریسیدن الیاف مورد استفاده قرار می گیرد، خاب الیاف را نگه می دارد. در بافت فرش، الیافی که در سطح بالاتر قسمت زمینه قرار گرفته اند توسط زمینه یا آهار مهار نمی شوند و این مشکل فنی با پا خوردن تشدید می شود.

چگونه از پرز سجاده فرش رهایی یابیم؟

بهترین و راحتترین راهکاری که برای رهایی از پرز سجاده فرش پیشنهاد می شود استفاده از جارو دستی است (منظور از جارو دستی، جاروهایی چوبی و جاروهای شمالی است). چرا که این جاروها کمتر به سجاده فرش آسیب می زنند و بهتر می توانند پرز سجاده فرش را جمع آوری کنند. برای پرزگیری بیشتر هم می توانید جارو دستی را مرطوب نمایید و سپس روی سجاده فرش بکشید.

راهکار دوم استفاده از کیسه حمام است به اینصورت که کیسه حمام را مرطوب کرده و دست کنید و در جهت خاب سجاده فرش کیسه را بکشید تا کم کم پرز سجاده فرش جمع شود.راهکار سوم استفاده از فرچه است. باز هم برای پرزگیری بیشتر، فرچه را خیس نمایید و به آرامی و بدون اعمال فشار رویِ سطح سجاده فرش بکشید. توجه کنید که اگر فرچه را با فشار روی سطح سجاده فرش بکشید باعث پرزدهی بیشتر می شود. برای از بین بردن پرز سجاده فرش دستبافت با سجاده فرش ماشینی تفاوتی وجود دارد. زیرا سجاده فرش دستبافت ظرافت بیشتری نسبت به سجاده فرش ماشنی دارد و باید برای از بین بردن پرز سجاده فرش دستبافت هنگام استفاده از فرچه و دستمال به آرامی و با احتیاط کامل عمل شود و به هیچ وجه از آب گرم استفاده نشود.