تفاوت فرش مسجدی طرح 700 شانه، 700 شانه و 1000 شانه چیست؟

اگر تاکنون به دنبال خرید فرش سجاده ای برای مسجد محله خود بوده اید حتما نام فرش سجاده ای طرح 700، فرش سجاده ای 700 شانه و فرش سجاده ای 1000 شانه را شنیده اید و این سوالها برایتان پیش آمده است که منظور از فرش سجاده ای طرح 700 چیست؟ سجاده فرش ها با شانه های مختلف چه تفاوتی باهم دارند؟ و ...
اگر به دنبال خرید سجاده فرش نبوده اید اطلاعاتی که در ادامه مقاله ذکر می شود شما را در خرید فرش ماشینی با شانه های مختلف نیز راهنمایی می کند.
هنگام خرید فرش مسجد متوجه شده اید سجاده فرش هایی که از لحاظ شانه با یکدیگر متفاوت هستند در تراکم سجاده فرش نیز با یکدیگر متفاوتند.

علت نامگذاری سجاده فرش طرح 700

اکثرا سجاده فرش ها در شانه های 440، 500، 700 و 1000 شانه بافته می شوند. که هر کدامشان دستگاه های بافندگی دارند که به صورت پیش فرض سجاده فرش را در شانه تعیین شده می بافد. در این میان نام سجاده فرش طرح 700 شانه را نیز شنیده اید. بعضی از کارخانه های فرش بافی با ارتقا دستگاه سجاده فرش 500 شانه، سجاده فرش های 700 شانه می بافند که این سجاده فرش ها را با نام سجاده فرش تبدیلی یا سجاده فرش طرح 700 می شناسند. سجاده فرش طرح 700 با دستگاه تکسیما و سجاده فرش 700 شانه واقعی با دستگاه واندویل و شونهر بافته می شود. از نظر کیفیت و طول عمر فرش سجاده ای طرح 700 از فرش سجاده ای 700 شانه طول عمر و کیفیت کمتری دارد.
در مجموع اگر بخواهیم تفاوت های سجاده فرش های طرح 700، 700 شانه و 1000 شانه را ذکر کنیم:

تفاوت در شانه و تراکم

منظور از شانه فرش یا همان تراکم عرضی فرش، به تعداد گره هایی گفته می شود که در هر متر مربع از عرض فرش وجود دارد. و منظور از تراکم یا همان تراکم طولی فرش، به تعداد گره هایی گفته می شود که در هر متر مربع از طول فرش وجود دارد.

تفاوت در ارتفاع نخ خاب

هرچه تعداد شانه فرش مسجد افزایش پیدا می کند نخ خاب باریکتر شده و فشردگی فرش مسجد نیز بیشتر می شود. به همین علت برای اینکه طرح و نقشه سجاده فرش مشخص باشد مجبورند ارتفاع نخ خاب آن را کم کنند. در نتیجه فرش های سجاده ای با شانه و تراکم کمتر دارای ارتفاع خاب بلندتری هستند.

تفاوت در قیمت و وزن

با افزایش تراکم، فشردگی فرش سجاده ای نیز بیشتر می شود و این فشردگی نتیجه مصرف بیشتر مواد اولیه است. که باعث افزایش وزن فرش سجاده ای می شود. در نتیجه فرش مسجد 1000 شانه از فرش مسجد 700 شانه و فرش مسجد 700 شانه از فرش مسجد طرح 700 شانه قیمت بیشتری دارد.

تفاوت در دوام و لطافت

جنس نخ هایی که در بافت سجاده فرش های طرح 700، 700 و 1000 شانه مصرف می شود یکسان است. اما با توجه به توضیحاتی که در بالا به آن اشاره شد، هرچقدر شانه و تراکم سجاده فرش کمتر باشد، نخ خاب آن ضخیمتر می شد و این ضخامت در دوام و طول عمر سجاده فرش موثر است به طوری که سجاده فرش های 700 شانه دوام بیشتری نسبت به سجاده فرش های 1000 شانه دارند. اما سجاده فرش های با تراکم و شانه بالاتر نخ خاب ظریفتری دارند و در نتیجه سجاده فرش 1000 شانه از سجاده فرش 700 و طرح 700 لطافت بیشتری دارد.

تفاوت در زیبایی

هرچه تراکم سجاده فرش بیشتر باشد سجاده فرش ریز بافت تر شده و به سجاده فرش دستبافت شبیه می شود. سجاده فرش 1000 شانه از سجاده فرش 700 و طرح 700 زیباتر است.